Formularz zgłoszeniowy do stowarzyszenia
Kobiety i WinoRoczna składka członkowska 350 zł.
Wpłata no konto Alior Bank 33 2490 0005 0000 4530 1457 5872