Polityka Prywatności

1. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony kobietyiwino.com (dalej jako: „Strona”) jest Stowarzyszenie Kobiety i Wino z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000462798, NIP: 6772376300, REGON: 122908009, adres e-mail: biuro@kobietyiwino.com, (zwana dalej „ADO”).

ADO dba o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających Stronę  (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez ADO celem:

 • podjęcia działań niezbędnych do świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz złożenia zamówienia na towary lub usługi dostępne na Stronie;
 • podjęcia działań niezbędnych do wykonania umowy – realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, w tym dokonania rozliczeń z tym związanych oraz dostawy zamówionych towarów lub usług;
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do ADO na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”, bądź z wykorzystaniem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego;
 • realizacji marketingu bezpośredniego i wysyłania informacji handlowych (jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych);
 • realizacji obowiązków nałożonych na ADO przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej;
 • zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (prawnie uzasadniony cel ADO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi odpowiednio:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO:
  1. w razie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu umożliwienia założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym (świadczenie usług drogą elektroniczną) – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta; posiadanie konta nie jest wymagane do dokonywania zakupów w sklepie internetowym;
  2. w razie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym dokonania rozliczeń i dostawy towaru na adres podany przez Użytkownika w zamówieniu; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji złożonego zamówienia;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa;
 • 6 ust 1 lit. f) RODO:
  1. w przypadku skierowania do ADO zapytania na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”, bądź z wykorzystaniem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego; podanie danych jest niezbędne do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na zadane zapytanie;
  2. w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej;
  3. w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika;
  4. w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego ADO, m.in. informowania Użytkownika o promocjach, zniżkach i nowościach.

Odbiorcami podanych przez Użytkownika danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. W zakresie przetwarzania danych Użytkownika do celów statystycznych, odbiorcą jego danych jest Google Inc. z siedzibą w USA.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

 1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Użytkownika udzielonej zgody;
 2. w przypadku danych przetwarzanych w związku z założeniem konta w sklepie internetowym – do czasu zakończenia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 3. w przypadku  danych przetwarzanych w związku ze złożeniem zamówienia  – do czasu zakończenia wykonania umowy;
 4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
 5. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem ADO – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania (np. przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych związanych z wykonaniem umowy) lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; w przypadku danych przetwarzanych do celów statystycznych z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, dane te będą usuwane po maksymalnie 50 miesiącach.

Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania tych danych na podstawie zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z prawnie uzasadnionym interesem ADO – Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego  przetwarzania. Bez względu na podstawę przetwarzania Użytkownikowi przysługuje również prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może realizować swoje prawa wskazane powyżej pisemnie lub drogą elektroniczną, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych powyżej.

Wysyłanie do Użytkownika niezamówionych informacji handlowych wymaga jego zgody, przy czym jest ona niezależna od możliwości przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, opartego o prawnie uzasadniony interes ADO.

2. PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony ADO. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika po zalogowaniu do sklepu internetowego znajdującego się na Stronie, złożenia zamówienia lub po prostu skontaktowania się z ADO za pośrednictwem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego.

Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer adres IP komputera.

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

 • zapewnienia poprawnego działania Strony, w tym dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników;
 • umożliwienia Użytkownikowi ewentualnego założenia i korzystania z konta w sklepie internetowymzapewnienia ciągłości sesji Użytkownika na Stronie już po zalogowaniu;
 • umożliwienia Użytkownikowi złożenia zamówienia zarówno po ewentualnym zalogowaniu, jak i bez logowania;
 • analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • umożliwienia Użytkownikom udostępniana treści dostępnych na Stronie na portalach społecznościowych.

ADO wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;
 • pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie (składanie zamówień, przeglądanie ofert).

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (pliki cookies: _utma, _utmz, _ga lub inne podobne). Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies zbieranymi do celów statystycznych instalując dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach na naszej Stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez maksymalnie 50 miesięcy.

Adresy IP zbierane od Użytkowników są zanonimizowane przed ich przekazaniem do Google tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

W zakresie, w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, ADO przekazuje dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA). Google Inc. Dane te przekazywane są w oparciu o  standardowe klauzul umowne, które zatwierdzone zostały przez Komisję Europejską i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych podczas ich przesyłania poza EOG, zgodnie z art. 45 RODO.

Facebook oraz inne portale społecznościowe (Twitter, Pinterest, Tumblr, Instagram) mogą zapisywać  pliki cookies w związku z wizytą Użytkownika na niektórych podstronach  w związku z implementowaniem na Stronie przycisków społecznościowych – przyciski udostępniania (pliki cookies: c_user, datr, dpr, , fr, , sb, spin, xs, _pinterest_cm, _pinterest_sess lub inne podobne). Aby włączyć te funkcje na Stronie, umieściliśmy na naszej stronie kod, którego nie możemy kontrolować. Ten kod pomaga Użytkownikom udostępniać treści dostępne na stronie na portalach społecznościowych z których korzystają. ADO nie posiada dostępu do tych danych, a ich wyłącznym administratorem są ww. portale społecznościowe.

W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.