Dane osobowe

Szanowni Państwo,

celem realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej  RODO), chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z łączącymi nas relacjami (wypełnianie formularzy kontaktowych i rezerwacyjnych, dodawanie komentarzy, zakupy w sklepie online i inne).

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Kobiety i Wino z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000462798, NIP: 6772376300, REGON: 122908009, adres e-mail: biuro@kobietyiwino.com, dalej: Administrator.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.