INTERNATIONAL SUMMIT OF WOMEN OF THE VINE AND SPIRITS

INTERNATIONAL SUMMIT OF WOMEN OF THE VINE AND SPIRITS to doroczne spotkanie najbardziej wpływowych kobiet w świecie wina i alkoholi mocnych. Do roku 2018 był on organizowany wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. 28 czerwca 2018 roku obyła się jego pierwsza edycja europejska zorganizowana w Londynie. Stowarzyszenia Kobiety i Wino nie mogło zabraknąć na tak ważnym wydarzeniu.  Women of the Vine and Spirits jest międzynarodową organizacją zrzeszającą wpływowe…