Apel do polskich winogrodników, właścicieli winnic

Stowarzyszenie Kobiety i Wino w imieniu Zakładu Technologii Fermentacji Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą do polskich winiarzy, winogrodników, właścicieli winnic o udostępnienie do badań próbek owoców odmiany regent uprawianych w Państwa winnicach.

 

Badania naukowe prowadzone przez Instytut będą dotyczyć analizy zawartości wybranych składników, m.in. polifenoli w winach z tej odmiany winorośli (powstaną one podczas fermentacji, w skali laboratoryjnej, z dostarczonych przez Państwa winogron), uprawianej w różnych regionach Polski. Uzyskane informacje umożliwią określenie zróżnicowania w/w właściwości oraz ich wpływu na jakość wina w zależności od lokalnych warunków klimatycznych.

Zakres badań prowadzonych w Zakładzie Technologii Fermentacji IBPRS obejmuje ponadto dobór odpowiednich szczepów drożdży winiarskich do fermentacji nastawów na wino gronowe – w tym izolację czystych kultur drożdży Saccharomyces cerevisiae z próbek dostarczonych do badań i określenie zdolności fermentacyjnych wyizolowanych (rodzimych) szczepów i porównanie ich ze szczepami drożdży z zasobów Instytutu. IBPRS oferuje analizę zawartości alkoholu, ubocznych produktów fermentacji (w tym m.in. metanol, estry etylowe, fuzle), cukrów resztkowych, ogólną liczbę związków fenolowych, możliwe jest oznaczenie zawartości amin biogennych w gotowych winach. Powyższe analizy są wykonywane zarówno w ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych, jak i na podstawie umowy zlecenia.

Równie ciekawym kierunkiem badań Instytutu jest opracowywanie preparatów mikrobiologicznych (tzw. „bio-agents”) wykazujących aktywność antagonistyczną (przeciwpleśniową) wobec powszechnych patogenów roślinnych, co może być przydatne w przypadku certyfikowanych upraw bio winorośli.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy, wszelkich informacji udzieli Państwu dr inż. Renata Choińska.

Anna Kotlińska-Bubała
Stowarzyszenie Kobiety i Wino
warszawa@kobietyiwino.com

dr inż. Renata Choińska
Zakład Technologii Fermentacji
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel. +48 (22) 6063647
email. renata.choinska@ibprs.pl
strona internetowa: www.ibprs.pl