GALICJA VITIS 2022

galicja vitis 2022

Zapraszamy do zgłaszania win do kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Win GALICJA VITIS 2022, który odbędzie się w dniach 18 i 19 maja 2022 roku w Zakopanem. Stowarzyszenie Kobiety i Wino jest partnerem wydarzenia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy najpóźniej do dnia 10 maja 2022 r.:
– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: konkurs@galicjavitis.pl , lub skorzystać z zainstalowanego na stronie www.galicjavitis.pl formularza elektronicznego,
– dostarczyć próbki wina (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres: Fundacja GALICJA VITIS, ul. Krakowska 100A, 38-200 Jasło – telefon kontaktowy: 602 375 851


Każda próbka wina zgłoszona do konkursu powinna składać się z trzech butelek. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z dostarczeniem próbek. Opakowanie zbiorcze próbki (próbek) powinno być czytelnie oznakowane „GALICJA VITIS 2022”.

Opłata za uczestnictwo wynosi 120 zł brutto (VAT 23%) za każdą próbkę przesłaną do Konkursu(próbka to jeden gatunek w ilości 3 butelek). 
Płatności należy dokonać najpóźniej do dnia 10 maja 2022 r.

nr konto: Fundacja GALICJA VITIS, 38-200 Jasło, ul. Krakowska 100a, 

numer rachunku: 64 2030 0045 1110 0000 0382 1820. 

W tytule przelewu należy wpisać „opłata konkursowa”.

Po zakończeniu Konkursu uczestnicy konkursu otrzymają wyniki, a zwycięzcy – dyplomy, nagrody championów oraz ofertę zakupu samoprzylepnych etykiet (medali) na butelki nagrodzonych win. 

Pozostałe informacje na temat Konkursu oraz sprawozdania z poprzednich edycji znajdują się na stronie www.galicjavitis.pl