PAW prowadzi nabór na roczny Praktyczny Kurs Winiarstwa

Podkarpacka Akademia Wina oferuje wyjątkowy kurs kształcący winiarzy praktyków. 320 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, podzielonych na 20 zjazdów weekendowych. Uczestnicy bez problemu poradzą sobie samodzielnie z uprawą winnicy i wyrobem wina na profesjonalnym poziomie.

Praktyczny Kurs Winiarstwa jest sztandarowym projektem Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle, której założycielem jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis”. Partnerem organizacyjnym i finansowym PAW jest Miasto Jasło.

Wszystkie działania szkoleniowe PAW, również Praktyczny Kurs Winiarstwa, nie są na działaniami komercyjnymi nastawionymi na zysk. Dzięki wsparciu finansowemu samorządu Jasła, szkolenia mogą być wyceniane poniżej kosztów organizacyjnych, co w znaczącym stopniu zwiększa dostępność działań prowadzonych PAW.

Praktyczny Kurs Winiarstwa w pierwszej kolejności dedykowany jest posiadaczom winnic, a także osobom, które w najbliższym czasie zamierzają założyć taką uprawę i zająć się produkcją win gronowych. Celem Kursu jest wykształcenie winiarzy praktyków, którzy poradzą sobie samodzielnie z uprawą winnicy i wyrobem wina na profesjonalnym poziomie.

Kurs obejmuje łącznie 320 godzin wykładów, podzielonych na 20 zjazdów weekendowych (po 16 godzin każdy), z czego niemal połowę będą stanowić zajęcia praktyczne, odbywające się w winnicy i winiarni. Program kursu jest przystosowany do cyklu wegetacyjnego winorośli i sezonowego cyklu produkcji wina, aby jego uczestnicy mogli w praktyce przećwiczyć wszystkie zabiegi w winnicy i etapy wyrobu wina. Na potrzeby Kursu zostanie udostępniona winnica doświadczalna o powierzchni 1 ha, na której uprawianych jest 25 odmian winorośli oraz profesjonalna przetwórnia o powierzchni 220 m kw., z zapleczem socjalnym, sanitarnym oraz laboratorium. Planowanym miejscem wykładów teoretycznych jest Pałac Sroczyńskich w Jaśle (siedziba Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego). Część zajęć praktycznych będzie odbywać się w laboratoriach mikrobiologii i fitopatologii Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracownicy naukowi UR będą także wykładowcami Kursu.

W ramach czesnego uczestnicy otrzymają oprócz 320 godzin wykładów, także dodatkowe praktyki, seminaria z udziałem wykładowców zagranicznych, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia kursu.

Więcej informacji na ten temat a także zasady rekrutacji na Kurs podane są na stronie www.akademiawina.org w zakładce „Kursy i szkolenia / Zgłoszenie/rejestracja”. W celu dokonania zgłoszenia należy korzystać z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie.

Po zakończeniu przyjęć zostanie przeprowadzona weryfikacja kandydatów, podczas której w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń, a następnie stopień zaawansowania zawodowego kandydatów. Po weryfikacji zgłoszeń powiadomimy kandydatów pocztą elektroniczną o przyjęciu na Kurs – dopiero wtedy będzie można dokonywać wpłat na podany rachunek bankowy.

Autorka tekstu: Ewa Wawro