VINOFORUM znowu w Polsce!

VF_baner_315x369pxJuż po raz drugi prestiżowy, Międzynarodowy Konkurs Winiarski VINOFORUM zawita do Polski. XXV edycja konkursu odbędzie się dniach 25 i 26 sierpnia w Zakopanym. Organizatorem jest Fundacja „Galicja Vitis”.

VINOFORUM jest jednym z najstarszych i najważniejszych konkursów winiarskich w Europie środkowej. Co roku, poczynając od  pierwszej edycji w roku 1991, konkurs odbywa się naprzemiennie w Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Czechach i  Austrii. W Polsce organizowany jest po raz drugi, dzięki Romanowi Myśliwcowi oraz Wojciechowi Bosakowi, którzy cieszą się dużym szacunkiem i uznaniem twórców Vinoforum: czołowego słowackiego profesora enologii Fedora Malíka i byłego słoweńskiego ministra rolnictwa Słowenii Joże Protnera.

Kolejne jubileuszowe edycje odbywają się w Polsce: XX edycja w Krynicy, a XXV zawita w tym roku do Zakopanego. Organizatorem wykonawczym konkursu jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis”, partnerami Polski Instytut Winorośli i Wina, Narodowe Centrum Wina  Republiki Czeskiej oraz Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie. Patronat medialny objęły: NaszeWinnice.pl, Magazyn Czas Wina oraz Kobiety i Wino.

Organizatorzy serdecznie zapraszają winiarzy, importerów i dystrybutorów do zgłaszania swoich win do Konkursu.  Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 sierpnia br.  W tym celu należy przesłać pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnioną Kartę Wina (stanowiącą załącznik do regulaminu) na adres: konkurs@galicjavitis.pl.  Najpóźniej do dnia 18 sierpnia br. należy dostarczyć próbkę wina –  osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską – na adres: Roman Myśliwiec, ul. Krakowska 100A, 38-200 Jasło (kontakt telefoniczny: +48 602 375 851).

Dla polskich winiarzy organizatorzy przygotowali specjalną zniżkę w opłatach konkursowych:  100 zł od każdego win – wpłaty na konto Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis”, 38-200 Jasło, ul. Krakowska 100a, konto: 64 2030 0045 1110 0000 0382 1820

Wszelkie informacje dotyczące sposobu zgłaszania, przygotowania win do wysyłki oraz wymaganych terminów znajdują się w Regulaminie dostępnym w załączniku do pobrania. Do pobrania także zaproszenie do Konkursukarta zgłaszanego wina.

REGULAMIN

  Category / Kategoria Sugar content Zawartość cukru (g/l) Category reference / Symbol kategorii
I. Still white wines / Wina spokojne białe
dry / wytrawne 0 – 4 I.1
semi-dry / półwytrawne 4 – 12 I.2
semi-sweet / półsłodkie 12 – 45 I.3
II. Still rosé wines / Wina spokojne różowe
dry / wytrawne 0 – 4 II.4
others / pozostałe 4 – 45 II.5
III. Still red wines / Wina spokojne czerwone
dry / wytrawne 0 – 4 III.6
others / pozostałe 4 – 45 III.7
IV. Semi-sparkling wines / Wina półmusujące
dry / wytrawne 0 – 4 IV.8
others / pozostałe above / ponad 4 IV.9
V. Sparkling wines / Wina musujące
dry / wytrawne 0 – 15 V.10
others / pozostałe above / ponad 15 V.11
VI. White wines from dark grapes / Wina biale z ciemnych gron
dry / wytrawne 0 – 4 VI.12
others / pozostałe 4 – 45 VI.13
VII. White wines of special technol. * / Wina biale specjalne **
dry / wytrawne 0 – 4 VII.14
others / pozostałe 4 – 45 VII.15
VIII. Naturally sweet wines (non-fortified) / Wina naturalnie słodkie (nie wzmac.)
sweet / słodkie above / ponad 45 VIII.16
sweet botrytised / słodkie botrytyzowane above / ponad 45 VIII.17
IX. Liquer wines (fortified) / Wina likierowe (wzmac.)
dry / wytrawne 0 – 6 IX.18
others / pozostałe above / ponad 6 IX.19
N. „Natural” wines *** / Wina „naturalne” ****
should be marked with the letter „N” placed after the reference of category ….. N
powinno być oznaczone literą „N” umieszczoną po symbolu kategorii
* Category includes: wines aged under a film of yeasts (flor), wines obtained by long maceration of light-skinned grape varieties, wines produced from overripe, botrytised or partially dried grapes, etc., except sweet wines with content of residual sugar above 45 g/l
** Kategoria obejmuje: wina dojrzewające pod warstwą drożdży kożuchujących (flor), wina uzyskane w wyniku długiej maceracji jasnych winogron, wina wyrabiane z przejrzałych, botrytyzowanych lub częściowo podsuszonych winogron, itp., z wyjątkiem win słodkich o zawartości cukru resztkowego powyżej 45 g/l
*** Subategory includes: wines obtained from organic or biodynamic vineyards, wines produced without sulphuring or with minimal dose of SO2
**** Kategoria obejmuje: wina pochodzące z upraw organicznych lub biodynamicznych, wina wyprodukowane bez siarkowania lub z minimalnym dodatkiem SO2