Wybory Zarządu Stowarzyszenia – III kadencja

Dnia  6 kwietnia 2019 roku odbyło się w Pracowni Piwnicy pod Baranami w Krakowie walne zgromadzenie Członkiń Stowarzyszenia Kobiety i Wino.
Na drodze tajnego głosowania wybrany został nowy Zarząd Stowarzyszenia, w składzie:
Prezes – Renata Targosz (ZaKładka Bistro de Cracovie)
W-ce Prezes – Justyna Grzybek (Silesia Wine)
W-ce Prezes – Małgorzata Hałkowska (Madart)

Ustępująca Prezes Zarządu, Monika Bielka-Vescovi została jednogłośnie mianowana Prezesem Honorowym.

Gratulujemy nowemu Zarządowi, a ustępującemu (Monika Bielka-Vescovi, Agnieszka Balicka, Zuzanna Biel) serdecznie dziękujemy za cały wkład, zaangażowanie i serce, które nasze kobiety włożyły w rozwój Stowarzyszenia.

Po oficjalnej części spotkania Członkinie wspólnie świętowały 6 już urodziny Kobiet i Wino.